FRANCHISE INSTITUTEDi Franchise Institute, kami menghubungkan para usahawan dengan kemahiran
dan peluang-peluang yang tertentu. Kami juga berusaha untuk memupuk dan
menyemai nilai keusahawanan terutamanya bagi mereka yang ingin menceburi
perniagaan francais.
Program-program yang ditawarkan dapat memberikan anda pemahaman
yang luas mengenai perniagaan francais.
Maklumat lanjut