ObjektifSyarat dan Kelayakan PesertaBagaimana Projek ini BerfungsiHubungi Kami

Merupakan kempen yang membimbing dan membangunkan usahawan
berpotensi ke arah perniagaan francais. Fokus kami adalah menggalakkan
lebih banyak penyertaan usahawan di peringkat B40 dan M40 dalam industri
francais menerusi pembangunan perniagaan dan sokongan pembiayaan.