Francaisi

Skim Pembiayaan Francaisi

Menyediakan bantuan kewangan kepada Francaisi Bumiputera untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia.