Institut Francais

Profil

Sebagai sebahagian daripada usaha PNS untuk membangunkan industri francais, PNS telah menubuhkan satu akademi atau lebih dikenali PNS Academy pada 1 Julai 2009. Objektif penubuhan PNS Academy adalah untuk memberi latihan dan perkhidmatan perundingan serta konsultansi, dalam pelbagai bidang dan tidak hanya terhad kepada francais.

Kursus

Terdiri daripada kursus francais dan kursus insaniah