Pelaburan

Skim Francais

Skim ini memenuhi keperluan perniagaan berasaskan francais (tempatan dan luar negara) yang mempunyai model francais yang terbukti (sama ada tempatan atau luar negara) bagi menyokong pertumbuhan dan pengembangannya.

Skim Pra-IPO

Skim ini memasarkan berpotensi untuk disenaraikan dan/atau memerlukan modal tambahan bagi menyokong pengembangan perniagaannya.

Skim Mezanin

Skim ini mensasarkan syarikat yang mempunyai model perniagaan yang terbukti dengan potensi pertumbuhan bagi menyokong tujuan pengembangan perniagaannya.