• Syarikat Sdn Bhd yang berdaftar
  dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Mempunyai hak undang-undang untuk
  memberi lesen dan berdaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) atau mana-
  mana pihak berkuasa yang berkaitan.
 • Minimum dua (2) tahun beroperasi dan
  memiliki dua (2) tahun akaun teraudit.
 • Perniagaan yang dikawal selia/dikendali
  atau dimiliki oleh rakyat Malaysia.
 • Pelanggan mesti mempunyai rekod
  kredit yang baik dan tertakluk kepada kriteria kredit Pernas.
 • Sekurang-kurangnya satu (1)
  pemegang saham terlibat secara aktif dalam perniagaan.
 • Penyokong mestilah berumur di antara
  21-60 tahun dan memegang jawatan pengarah di Syarikat.
 • Operasi perniagaan mestilah patuh
  syariah.
 • Syarikat yang mempunyai hak francais
  induk daripada francais asing yang belum memenuhi syarat sebagai Pendaftar Francais (jika
  berkenaan).
 • Syarikat yang memegang hak
  lesen induk daripada lesen asing (jika berkenaan).
 • Syarikat perlu mendaftar dana
  pemegang saham positif dalam akaun teraudit terkini.
 • Syarikat, penyokong, pengarah dan
  penjamin seharusnya tidak mempunyai rekod buruk dalam pencarian insolvensi atau laporan
  kredit yang lain.

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada 4 kali pengearan.

PRODUK MARGIN PEMBIAYAAN (%)
Pembiayaan berjangka Projek Sehingga 80%
Modal kerja 100% (Modal kerja sehingga 6 bulan)
Pembiayaan pusingan – Cash Line Pembiayaan pusingan – Cash Line
PRODUK HAD PEMBIAYAAN
Pembiayaan berjangka/berkala Projek 4 kali penggearan (sehingga RM5,000,000.00 sahaja)
Modal Kerja Sehingga RM500,000
Cash Line
 • Minimum: RM20,000
 • Maksimum: RM500,000

**Nota:
Jumlah pendedahan tidak lebih daripada RM5 juta untuk setiap pelanggan tetapi tertakluk kepada Garis Panduan Had Kredit Pelanggan Tunggal.

PRODUK TEMPOH PEMBIAYAAN
Pembiayaan berjangka/ berkala Projek Sehingga 10 tahun
Modal Kerja Sehingga 1 tahun
Cash Line
 • Minimum: 1 tahun (12 bulan)
 • Maksimum: Sehingga 5 tahun (60 bulan)