Kembali

Kriteria Sasaran SyarikatStruktur PelaburanYuran/KosPermohonan

Skim ini memenuhi keperluan perniagaan berasaskan francais
(tempatan dan luar negara) yang mempunyai model francais
yang terbukti (sama ada tempatan atau luar negara) bagi
menyokong pertumbuhan dan pengembangannya.

  • Tren pertumbuhan dan potensi yang tinggi
  • Berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan Persatuan Francais Malaysia (MFA) sebagai Francaisor / Pemberi FrancaisiInduk / Pemberi Francais kepada Francaisor Luar Negara
  • Minimum dua (2) tahun berturut-turut Keuntungan Selepas Cukai (PAT) dengan PAT terakhir mencatatkan sekurang-kurangnya RM500,000
  • Dana pemegang saham minimum sebanyak RM1 juta
Kaedah Pelaburan Saiz Pelaburan Tempoh Pelaburan
Langganan saham biasa dan/atau Saham keutamaan  boleh tebus boleh tukar (RCPS) Maksimum RM5 juta Maksimum 5 tahun
Saham Biasa : Pegangan ekuiti minimum sebanyak 10% dan maksimum 49% dalam Syarikat sasaran
CRCPS : Kadar dividen tetap sebanyak 6%-8% setahun (tertakluk kepada nisbah pengedaran maksimum sebanyak 2 kali)
  • Yuran pemprosesan : 1% – 1.5%
  • Analisa Kewajaran Kewangan : RM30,000 – RM100,000 (Anggaran)
  • Analisa Kewajaran Undang-Undang dan Dokumentasi: RM25,000 – RM50,000 (Anggaran)

Memuat turun borang permohonan melalui:

Format Cadangan Pelaburan Ekuiti