Maklumat LanjutMenyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk
untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
SKIM PEMBIAYAAN FRANCAISOR
Maklumat LanjutMenyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk
untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
SKIM PRA-FRANCAISOR &
SKIM FRANCAISI INDUK
SKIM PEMBIAYAAN FRANCAISISkim ini disediakan untuk menggalakkan Bumiputera menceburkan diri
dalam perniagaan. Sekiranya anda ingin memiliki perniagaan sendiri,
kami dapat membantu anda memilih perniagaan francais yang anda
inginkan selain dari menyediakanpembiayaan dan latihan.
Maklumat Lanjut
LISENSORMenyediakan bantuan kewangan kepada lisensor untuk mengembangkan
perniagaan perlesenannya di Malaysia
Maklumat Lanjut
LISENSIMenyediakan bantuan kewangan kepada lisensi Bumiputera untuk
menjalankan perniagaan di Malaysia
Maklumat Lanjut
Maklumat LanjutProgram Business In Transformation (BIT) disediakan untuk membantu usahawan kecil menjadi lebih
kompetitif dan sistematik dalam menjalankan perniagaan. Melalui latihan yang berkesan serta pilihan
pembiayaan, kami dapat membantu mengembangkan perniagaan anda seterusnya dibangunkan
ke arah perniagaan francais.
TRANSFORMASI PERNIAGAAN
Maklumat LanjutProduk pembiayaan Musa’adah Revolving Credit-i dicipta khusus untuk menyokong keperluan modal
kerja pelanggan perniagaan terutamanya syarikat korporat dan komersial
MUSA’ADAH REVOLVING CREDIT-I