SKIM PRA-IPOSkim ini menyasarkan syarikat yang berpotensi untuk disenaraikan dan/atau
memerlukan modal tambahan bagi menyokong pengembangan perniagaannya.
Maklumat Lanjut
  • Tren pertumbuhan dan potensi yang tinggi
  • Keuntungan Selepas Cukai (PAT) untuk dua (2) tahun terakhir (teraudit) + PAT tahun semasa (ramalan) sekurang-kurangnya RM1 juta
  • Dana pemegang saham minimum sebanyak RM2 juta
Kaedah PelaburanSaiz PelaburanTempoh Pelaburan
Langganan Saham Biasa dan/atau Saham Keutamaan Boleh Tebus Boleh Tukar (RCPS).Maksimum RM10 juta untuk kombinasi Saham Biasa dan RCPS;Maksimum RM5 juta untuk RCPS sahaja.Maksimum 5 tahun.
Saham Biasa : Pegangan ekuiti maksimum sebanyak 30% dalam Syarikat sasaran.
CRCPS : Kadar dividen tetap sebanyak 6% – 8% setahun (tertakluk kepada nisbah penggearan maksimum sebanyak 2 kali).
  • Yuran pemprosesan : 1% – 1.5%
  • Analisa Kewajaran Kewangan : RM30,000 – RM100,000 (Anggaran)
  • Analisa Kewajaran Undang-Undang dan Dokumentasi: RM25,000 – RM50,000 (Anggaran)

Memuat turun borang permohonan melalui:

Format Cadangan Pelaburan Ekuiti