SKIM PRA-IPOSkim ini menyasarkan syarikat yang berpotensi untuk disenaraikan dan/atau
memerlukan modal tambahan bagi menyokong pengembangan perniagaannya.
Maklumat Lanjut
  • Tren pertumbuhan dan potensi yang tinggi
  • Potensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia Securities Berhad dalam masa (1) tahun
  • Pelantikan Penasihat Penyenaraian
Kaedah PelaburanSaiz PelaburanTempoh Pelaburan
Langganan Saham Biasa dengan pegangan ekuiti maksimum sebanyak 30% dalam Syarikat sasaranMaksimum RM10 jutaMaksimum 3 tahun
  • Yuran pemprosesan : 1% – 1.5%
  • Analisa Kewajaran Kewangan : RM30,000 – RM100,000 (Anggaran)
  • Analisa Kewajaran Undang-Undang dan Dokumentasi: RM25,000 – RM50,000 (Anggaran)

Memuat turun borang permohonan melalui:

Format Cadangan Pelaburan Ekuiti