SKIM PRA-IPOSkim ini menyasarkan syarikat yang berpotensi untuk disenaraikan dan/atau
memerlukan modal tambahan bagi menyokong pengembangan perniagaannya.
Maklumat Lanjut
SKIM FRANCAISSkim ini memenuhi keperluan perniagaan berasaskan francais (tempatan dan luar negara)
yang mempunyai model francais yang terbukti (sama ada tempatan atau luar negara) bagi
menyokong pertumbuhan dan pengembangannya.
Maklumat Lanjut
SKIM MEZANINSkim ini mensasarkan syarikat yang mempunyai model perniagaan
yang terbukti dengan potensi pertumbuhan bagi menyokong tujuan
pengembangan perniagaannya
Maklumat Lanjut