RHB Islamic, Pernas bekerjasama perkasa 42 usahawan asnaf dan B40