• Syarikat Sdn Bhd, Perkongsian atau Pemilikan Tunggal mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pendaftar Perniagaan.
 • Syarikat adalah 100% milik Bumiputera.
 • Minimum dua (2) tahun beroperasi dan
  memiliki dua (2) tahun akaun teraudit.Penyokong mestilah berumur antara 21-60 tahun dan memegang jawatan pengarah di Syarikat
 • Terlibat secara langsung dalam perniagaan (pengurusan dan operasi) secara sepenuh masa.
 • Syarikat mesti memberikan Surat Tawaran dari Lisensor bersama dengan Perjanjian Pelesenan.
 • Untuk permohonan berikutnya, pembiayaan mesti tertakluk kepada perkara berikut.
 • Untuk pembukaan cawangan baharu /pengambilalihan.
 • Rekod prestasi pembiayaan / pinjaman sedia ada.
 • Mampu membayar balik kemudahan sedia ada dan yang baharu.
 • Penyokong mesti mengekalkan kawalan pengurusan tetapi tidak semestinya secara sepenuh masa bagi operasi cawangan baharu.
 • Syarikat, penyokong, pengarah dan penjamin seharusnya tidak mempunyai rekod buruk dalam pencarian insolvensi atau laporan kredit lain.

Jumlah pembiayaan tertakluk kepada 4 kali pengearan.

PRODUK MARGIN PEMBIAYAAN (%)
Pembiayaan berjangka Projek Sehingga 70%
Modal kerja 100% (Modal kerja sehingga 6 bulan)
Pembiayaan pusingan – Cash Line 100% (modal kerja sehingga 6 bulan)
PRODUK HAD PEMBIAYAAN
Pembiayaan berjangka/berkala Projek
 • Perusahaan/Perkongsian: Sehingga RM250,000.00
 • Sdn Bhd: Sehingga RM2,000,000.00
Modal Kerja Sehingga RM100,000
Cash Line
 • Minimum: RM20,000
 • Maksimum: RM100,000

**Nota:
Jumlah pendedahan tidak lebih daripada RM5 juta untuk setiap pelanggan tetapi tertakluk kepada Garis Panduan Had Kredit Pelanggan Tunggal.

PRODUK TEMPOH PEMBIAYAAN
Pembiayaan berjangka/ berkala Projek Sehingga tempoh pelensenan maksimum
Modal Kerja Sehingga 1 tahun
Cash Line
 • Minimum: 1 tahun (12 bulan)
 • Maksimum: Sehingga 5 tahun (60 bulan)