TRANSFORMASI PERNIAGAANProgram Business In Transformation (BIT) disediakan untuk membantu usahawan kecil menjadi lebih
kompetitif dan sistematik dalam menjalankan perniagaan. Melalui latihan yang berkesan serta pilihan
pembiayaan, kami dapat membantu mengembangkan perniagaan anda seterusnya dibangunkan
ke arah perniagaan francais.
Maklumat Lanjut

Bisnes

 • Perniagaan patuh syariah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).
 • Jenama tempatan yang berdaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).
 • Perniagaan menguntungkan, berdaya maju dan sekurang-kurangnya satu (1) tahun beroperasi.
 • Syarikat berminat untuk mengembangkan perniagaan melalui platform francais.

Pemilik

 • Berumur 21 tahun ke atas.
 • Tidak diisytiharkan muflis dan bebas daripada tindakan undang-undang.
 • Tawaran pembiayaan kepada pelimik perniagaan (prafrancaisor) dan rakan niaga (prafrancaisi).
 • Bimbingan dan latihan yang komprehensif.
 • Bimbingan serta konsultasi bersama rakan strategik Pernas.
 • Aktiviti promosi dan pemasaran untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan peserta program.

Pembiayaan

 • Sehingga RM500,000.

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 90%.

Kadar Keuntungan

 • Caj pada kadar 4.75%.

Jenis Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Tawarruq).

Jangka Masa Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun.

Pembiayaan

 • Sehingga RM50,000 (mengikut pakej yang ditawarkan).

Margin Pembiayaan

 • Sehingga 90%.

Kadar Keuntungan

 • Caj pada kadar 4.75%.

Jenis Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Tawarruq).

Jangka Masa Pembiayaan

 • Sehingga 5 tahun.