LISENSIMenyediakan bantuan kewangan kepada lisensi Bumiputera untuk
menjalankan perniagaan di Malaysia
Maklumat Lanjut

Menjadikan bidang keusahawanan francais sebagai kerjaya pilihan terutamanya dalam kalangan bumiputera bagi menjana sumber pendapatan yang mampan dan penglibatan dalam aktiviti-aktiviti ekonomi melalui tawaran pakej francais mampu milik.

 • Pemilik syarikat harus berumur dari 21 tahun sehingga 60 tahun.
 • Pemilik syarikat haruslah juga seorang pengusaha perniagaan tersebut.
 • Keutamaan diberi kepada pemilik yang memiliki kelayakan akademik sekurang-kurangnya diploma.
 • Permohonan adalah menerusi syarikat yang berdaftar.
 • Syarikat mestilah 100% milik Bumiputera.
 • Syarikat perlulah memperolehi surat tawaran hak perlesenan dari lisensor yang berdaftar.
 • Perniagaan perlesenan tersebut adalah patuh syariah.
 • Permohonan pembiayaan menerusi syarikat milikan tunggal atau perkongsian adalah terhad sehingga RM250,000 sahaja.
 • Badan koperasi yang memohon haruslah menerusi syarikat Sendirian Berhad.
 • Syarikat pemohon, pemilik perniagaan dan pemegang saham perlulah mempunyai rekod kredit yang baik dan tidak diisytihar muflis.

Kaedah Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq).

Saiz Pembiayaan

 • RM50,000 sehingga RM2,000,000.
  Margin pembiayaan sehingga 70% dari kos projek.

Kadar Keuntungan

 • BFR + sehingga 5%.

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga tempoh maksima perjanjian perlesenan.