SKIM PEMBIAYAAN FRANCAISORMenyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk
untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
Maklumat Lanjut

Menyediakan bantuan kewangan kepada francaisor untuk mengembangkan perniagaan di Malaysianiagaan yang patuh Syariah.

 • Syarikat Sendirian Berhad.
 • Syarikat mempunyai lesen francais yang berdaftar dengan Pendaftar Francais.
 • Syarikat berdaftar dengan Persatuan Francais Malaysia.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) outlet yang telah beroperasi.
 • Mempunyai rekod perniagaan beraudit yang menguntungkan dengan dana pemegang saham yang positif.
 • Perniagaan yang patuh Syariah.

Kaedah Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq)

Saiz Pembiayaan

 • RM50,000 sehingga RM2,000,000*
  *Tertakluk kepada nisbah gearan tidak melebihi 4 kali

Kadar Keuntungan

 • BFR + sehingga 5%.

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 10 tahun