SKIM PRA-FRANCAISOR &
SKIM FRANCAISI INDUK
Menyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk
untuk mengembangkan perniagaan di Malaysia
Maklumat Lanjut

Menyediakan bantuan kewangan kepada pra-francaisor dan francaisi induk untuk mengembangkan perniagaan di Malaysiaikat francaisi induk, hak untuk memegang francais tersebut perlu diperolehi dari francaisor terlebih dahulu.

 • Syarikat Sendirian Berhad.
 • Syarikat dengan ekuiti milik Bumiputera sekurang-kurangnya 51%.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) outlet yang telah beroperasi lebih dari satu (1) tahun.
 • Mempunyai rekod perniagaan beraudit yang menguntungkan dengan dana pemegang saham yang positif.
 • Perniagaan yang patuh Syariah.
 • Bagi syarikat francaisi induk, hak untuk memegang francais tersebut perlu diperolehi dari francaisor terlebih dahulu.

Kaedah Pembiayaan

 • Skim Pembiayaan Islam (Konsep Tawarruq)

Saiz Pembiayaan

 • RM50,000 sehingga RM2,000,000*
  Tertakluk nisbah gearan tidak melebihi 4 kali.

Kadar Keuntungan

 • BFR + sehingga 5%.

Tempoh Pembiayaan

 • Sehingga 10 tahun