SKIM FRANCAISSkim ini memenuhi keperluan perniagaan berasaskan francais (tempatan dan luar negara)
yang mempunyai model francais yang terbukti (sama ada tempatan atau luar negara) bagi
menyokong pertumbuhan dan pengembangannya.
Maklumat Lanjut
  • Tren pertumbuhan dan potensi yang tinggi
  • Berdaftar dengan Pendaftar Francais (ROF) dan Persatuan Francais Malaysia (MFA) sebagai Francaisor / Pemberi FrancaisiInduk / Pemberi Francais kepada Francaisor Luar Negara
  • Minimum dua (2) tahun berturut-turut Keuntungan Selepas Cukai (PAT) dengan PAT terakhir mencatatkan sekurang-kurangnya RM500,000
  • Dana pemegang saham minimum sebanyak RM1 juta
Kaedah PelaburanSaiz PelaburanTempoh Pelaburan
Langganan saham biasa dan/atau Saham keutamaan  boleh tebus boleh tukar (RCPS)Maksimum RM5 jutaMaksimum 5 tahun
Saham Biasa : Pegangan ekuiti minimum sebanyak 10% dan maksimum 49% dalam Syarikat sasaran
CRCPS : Kadar dividen tetap sebanyak 6%-8% setahun (tertakluk kepada nisbah pengedaran maksimum sebanyak 2 kali)
  • Yuran pemprosesan : 1% – 1.5%
  • Analisa Kewajaran Kewangan : RM30,000 – RM100,000 (Anggaran)
  • Analisa Kewajaran Undang-Undang dan Dokumentasi: RM25,000 – RM50,000 (Anggaran)

Memuat turun borang permohonan melalui:

Format Cadangan Pelaburan Ekuiti