Di Franchise Institute, kami menghubungkan para usahawan dengan kemahiran dan
peluang-peluang yang tertentu. Kami juga berusaha untuk memupuk dan menyemai
nilai keusahawanan terutamanya bagi mereka yang ingin menceburi perniagaan francais.
FRANCHISE INSTITUTEMaklumat Lanjut
Program-program kami dapat membantu memberikan anda atau organisasi anda pemahaman
yang luas mengenai perniagaan francais. Bermula daripada pengetahuan asas mengenai francais
sehinggalah ke peringkat seterusnya termasuklah pensijilan, kami bersedia menawarkan latihan
dan kemahiran insaniah yang diperlukan untuk berjaya dalam menjalankan dan mengembangkan
perniagaan francais.
FRANCHISE INSTITUTEMaklumat Lanjut