Kembali

Di Franchise Institute, kami menghubungkan para usahawan dengan kemahiran
dan peluang-peluang yang tertentu. Kami juga berusaha untuk memupuk dan
menyemai nilai keusahawanan terutamanya bagi mereka yang ingin menceburi
perniagaan francais.

Program-program kami dapat membantu memberikan anda atau organisasi
anda pemahaman yang luas mengenai perniagaan francais. Bermula daripada
pengetahuan asas mengenai francais sehinggalah ke peringkat seterusnya
termasuklah pensijilan, kami bersedia menawarkan latihan dan kemahiran insaniah
yang diperlukan untuk berjaya dalam menjalankan dan mengembangkan
perniagaan francais.

Franchise Institute