Pernas terus perkasa usahawan Pantai Timur melalui Program BizFrancais Terengganu 2022