Pernas terus perkasa usahawan di Pantai Timur melalui Program BizFrancais Terengganu 2022